Werkwijze VvE’s

Een lagere energierekening voor elke VvE

Alles onder een dak

Wil je met de VvE jullie gebouw gaan verduurzamen? Zet je eerste
stappen via het Energiedienstenbedrijf Gooi en Vechtstreek.

We hebben alles onder een dak: van werving en voorlichting tot uitvoering
en financiering. Zo gaan jullie op weg naar gezonde, comfortabele en
energiezuinige appartementen met lagere energielasten.

Waarom verduurzamen

Steeds meer Verenigingen van Eigenaren willen hun gebouw moderniseren.

Voor het klimaat, maar ook voor meer woongenot en comfort. Voor gezondere lucht in huis, een hogere waarde van de woningen en voorspelbare onderhoudskosten.

Verduurzamen staat eigenlijk in alle opzichten voor verbeteren. Onze experts geven advies en maken een plan op maat. We zorgen altijd voor een perfecte combinatie van groene energie, comfort, gezond leven en betaalbaarheid. Want het resultaat is pas optimaal als alle ingrediënten met elkaar in evenwicht zijn.

Onze visie

Verduurzamen gaat niet alleen over het gebouw en de techniek. Het proces is ook belangrijk. Want bij een VvE nemen de leden samen besluiten over hun bezit.
Het verkrijgen van draagvlak voor deze besluitvorming is daarom cruciaal.

De ideeën, wensen en mogelijkheden van alle eigenaren zijn het uitgangspunt voor het opstellen van ons advies. In nauw overleg met het bestuur en de
leden bepalen we het verduurzamingsdoel en de stappen om dat doel te bereiken. We betrekken alle individuele VvE-leden bij het proces, zodat iedereen zich betrokken voelt en vertrouwen heeft in de gang van zaken.

Zo werkt het

Onze aanpak kent vijf stappen. Na afronding van elke stap beslissen jullie als VvE of je de volgende stap in het proces wilt zetten. De VvE legt zich dus geen enkel moment vast op het doorlopen van het hele proces.

1. Intake

Aan de hand van vragenlijsten verzamelen we informatie onder bestuur en leden over de uitgangssituatie. We voeren een intakegesprek met het bestuur om het doel, de mogelijkheden en de verwachtingen te bespreken. VvE’s die we niet direct kunnen adviseren, bijvoorbeeld omdat er geen goed MeerJarenOnderhoudsPlan is, helpen we op weg om alle voorwaarden te regelen.

2. QuickScan

We voeren een quickscan uit. Deze scan geeft inzicht in de mogelijkheden tot verduurzaming en eventuele renovatie. Hiervoor bestuderen we het MeerJarenOnderhoudsPlan en andere documenten en bezoeken we het complex voor een korte schouw: we maken infraroodfoto’s en doen CO2-metingen. We maken een rapport met de
volgende onderdelen:

 • Een overzicht van de mogelijkheden in een aantal scenario’s – van een paar maatregelen tot een volledig comfortabel, gezond en energiezuinig appartementencomplex met een lage energierekening.
 • De globale kosten inschatting van de maatregelen.
 • Een globale inschatting van de energiekosten na realisatie.

Dit rapport bespreken we met de leden van de VvE. Op basis hiervan kunnen jullie besluiten of jullie verder willen naar de volgende stap: het opstellen van een gedetailleerd adviesrapport.

3. Adviesrapport

Hierin doen we een compleet voorstel voor de (gedeeltelijke of volledige) verduurzaming van het gebouw en alle woningen, gebaseerd op de wensen en behoeften van de bewoners. Het rapport bevat een raming van de bouwkosten van verschillende scenario’s en een berekening van de toekomstige energiekosten en besparingen. Ook maken we een overzicht van de comfortverbeteringen en geven we inzicht in hoe jullie de verduurzaming kunnen financieren.

4. Uitvoering

We ontwikkelen een uitvoeringsplan met een begroting en stellen een bouwteam samen dat de uitvoering realiseert. We werken hiervoor alleen samen met erkende en gecertificeerde installateurs, die volgens een offerte werken. We monitoren de werkzaamheden voor en tijdens de bouw, houden de bewoners op de hoogte en zorgen dat iedereen zo min mogelijk overlast heeft van het werk.

5. Nazorg

We doen tussentijdse controles of alles goed werkt en geven uitleg van eventuele nieuwe techniek. Als het nodig is overleggen we met leveranciers over aanpassingen of herstelwerkzaamheden. Zo weten we zeker dat alles van topkwaliteit.

Voordelen van onze aanpak

 • Inzet van ervaren technische VvE-adviseurs.
 • Ondersteuning van voorlichting tot en met uitvoering.
 • Intensieve begeleiding van bestuur en leden tijdens
  het hele proces.
 • Beoordeling van het huidige MJOP, koppeling met
  regulier onderhoud en verbouwing.
 • Inzicht in kosten, opbrengsten, subsidies en financiering.
 • Inzet mogelijk van regionale aannemers met voldoende capaciteit om de plannen te realiseren.

Benieuwd wat Green Three voor uw VvE kan betekenen?

Meld u aan via de website Duurzame VvE