/

23 mei 2023

Green Three tekent samenwerkingsovereenkomst met EDB

Voor verduurzaming van woningen in de regio Gooi en Vechtstreek

Green Three tekent een samenwerkingsovereenkomst met de stichting Energie Dienstenbedrijf Gooi en Vechtstreek (EDB). 

Deze samenwerkingsovereenkomst is voor verduurzaming van de volgende woningtypen: VvE’s, Woningen jaren ’70-’90 en Woningen jaren ’30.

Doel EDB

Het hoofddoel van EDB is om de CO2 reductie-doelen van de gemeenten in de Gooi en Vechtstreek te halen. Hiervoor willen gemeenten fors inzetten op energiebesparing in de bestaande bouw.

Dat betekent dat er vanaf 2020 tot 2050 jaarljks 4.000 woningen/appartementen aardgasvrij gerenoveerd moeten worden.

Doel samenwerkingsovereenkomst

Het doel van deze overeenkomst is om zo veel mogelijk woningen, in de regio Gooi en Vechtstreek, te ondersteunen bij het (stapsgewijs) nemen van energiebesparende maatregelen. 

Deze energiebesparende maatregelen leiden naar een aardgasvrije en energieneutrale woning.